ŚRODKI ESTETYCZNE

Czy przekonanie to (równie mocne, jak i stare) ma za sobą inne argumenty niż tradycja całej kultury? Czy badano na przykład metodycznie, w sposób naukowo zadowalający, oddziaływanie środowiska materialnego na człowieka? Nie znam takich badań, których konkluzje byłyby wystar­czającym argumentem. Wyobrażam sobie, że jest to sprawa bardzo trudna, gdyż porównywane obiekty (np. dzielnice i ich mieszkańcy) należą- łoby usunąć spod wpływu niezliczonych okolicz­ności innego charakteru, które zmieniają obraz sprawy. Wniosek więc byłby taki, że do posługiwania się również środkami estetycznymi dla osiągnięcia skutków obyczajowych skłania nas przeświadcze­nie intuicyjne, mające dla większości ludzi war­tość oczywistości. Skłonny jestem w związku z tym przyznać część racji Osęce, odmawiając jednak zgody na twierdzenie, że tylko naiwni pro­wadzą tę grę.

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)