SPRZYJAJĄCE STOSUNKI

Terenem, na którym do dzisiaj utrzymują się stosunki sprzyjające tradycyjnej formie rodziny, jest wieś. Utrzymuje się tutaj jeszcze typ rodzi­ny produkcyjnej, podczas gdy w miastach rodzi­na traci nawet część swoich funkcji konsumpcyj­nych.Do niedawna wieś znała wyłącznie gospodar­stwo rodzinne. Ziemia i zwierzęta to warsztat solidarnej pracy całej rodziny chłopskiej. Uro­dzenie w tej rodzinie przesądzało sprawę pracy dla części przynajmniej dzieci, a tym samym de­cydowało o dalszych ich losach. Warsztat rodzin­ny cechował wprawdzie także warstwę rzemieś­lniczą, żyjącą głównie w miastach. Na wsi jed­nak był to rys szczególnie znamienny. Mimo bar­dzo dużych zmian współczesnych do dziś prze­trwała wśród ludności rolniczej owa zasada sprzę­gająca produkcję z grupą rodzinną. Nie trzeba wiele wyobraźni, aby sobie uprzytomnić, że ma to swoje konsekwencje dla współżycia członków grupy i określa w sposób swoisty jej wewnętrzne więzi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)