SPONTANICZNA REAKCJA

„Miejszczenie” wyobraźni powoduje uwiąd se­mantyczny wiejskiej metaforyki, natomiast proces urbanizacji i zderzenia stylów, jakie za sobą pociąga, zostawiają — jak sądzę — inne jeszcze | ślady w języku. Przemieszczenia ludzi konfrontu­ją ze sobą odmienne obyczaje, odmienne światy wyobraźni. Spontaniczną reakcją na takie spotka- nia bywa bardzo często groteska. Siedząc z dużym upodobaniem, jak zmiany obyczajowe odbi­jają się w języku, odnotowałem parę wyrażeń, które należą chyba do żartobliwej kroniki naszej pospiesznej urbanizacji. Przykład, który przytoczę pochodzi z dość wąskiego środowiska, ale jest zna­mienny. Otóż parokrotnie spotkałem się w War­szawie ze zwrotem „drugi udój” jako określeniem herbaty naparzonej powtórnie z tego samego suszu.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)