ROZWÓJ WYDARZEŃ

Rozwój wydarzeń na przestrzeni mniej więcej ostatniego stulecia zburzył tę odwieczną tradycję, wytwo­rzył zamęt i niepewność, nagromadził nieporozu­mienia. Dawny porządek różnicował wyraźnie role spo­łeczne kobiet i mężczyzn. Kobiety były produk­tywne niemal wyłącznie w domu bądź przy ro­dzinnym warsztacie pracy. Pojawienie się kobiet w manufakturach, w fabrykach nie mogło stano­wić jeszcze dostatecznego argumentu na rzecz ich aktywizacji zawodowej, ponieważ na pracy tej (czego opis zostawił Marks) ciążył wówczas strasz­liwy wyzysk. Bardziej atrakcyjne wzory ustano­wiły dopiero kobiety, które rozpoczęły pracę w zawodach ^ intelektualnych (np. nauczycielki, dziennikarki itp.). W związku z tym, że mężczyz- hył wyłącznym aktorem na scenie publicznej (jeśli nie 1 i czyć np. dobroczynności), że należały doń technika, domena organizacji, polityka, sztu­ka i nauka (tutaj były tylko próby ze strony ko­biet), on to miał i prawo, i obowiązek kształcić w sobie cechy uznane na tym terenie za potrzeb­ne. Męską

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)