ROZWIĄZYWANIE NOWYCH SYTUACJI

W rozwiązywaniu nowych sytuacji rodzinnych niewiele pomagają, czasem nawet przeszkadzają, tradycyjne, odziedziczone wzory obyczajowe. Wspierają one głównie rodzinę autorytatywną, patriarchalną i zamkniętą w sobie. Nowe obycza­je są niezwykle płynne, nie tworzą spoistej cało­ści. Nie jesteśmy nawet pewni, czy w ogóle są to obyczaje, czy też raczej podobne do mody, przelotne formy zachowania. Obyczaj tradycyjny nie zapobiegał oczywiście w sposób pewny dys- harmoniom. Kłótliwe małżeństwa, dzieci, które „poszły złą drogą” — świadczą o tym wymownie. Jednakże z dużym zaufaniem oczekiwano, że ry­tuały życia rodzinnego, narzeczeństwa i małżeń­stwa, rytuały szacunku i posłuszeństwa względem rodziców chronić będą życie rodzinne od przeciw­ności. Ale jakże załatwić ma dziś sprawę trady­cyjne „cicho bądźcie, gdy rodzice rozmawiają”, jeżeli dzieci mają swoje życie, a ich wiedza jest świeższej daty niż rodziców, co w dobie szybkich przemian nauki, techniki, organizacji jest zjawis­kiem nader częstym?

 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)