ROZUMIENIE CENTRUM

Tak rozumiane centrum nie mieściło się w kon­cepcji miasta, która powstała w czasie ascezy konsumpcyjnej. Symboliczne treści wiązała ona wówczas z czym innym, wcielając je w domy mieszkalne przypominające siedziby urzędów. Z drugiej strony koncentracja uwagi na higienicz­nych osiedlach nie sprzyja z różnych powodów wypracowaniu koncepcji specyficzności centrum. Sprawia ono kłopot swoistością swych funkcji, a także komplikuje zadanie lokalizacji mieszkań. Mieszkańcy centrum zagrożeni są różnymi stra­tami, np. utratą ciszy, czystego powietrza, obco­wania z zielenią. Wymagania, jakie stawia centrum, są sprzeczne pomiędzy sobą. Teatrum miejskie musi być sku­pione, powinno układać się wzdłuż ulic nie naz­byt szerokich, pozwalających na bezpośredni kon­takt z lokalami, witrynami, z informacją wizual­ną po obu stronach ulicy.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)