ROZSTRZYGAJĄCE ZNACZENIE

Są­dzić jednak należy, że wystąpiłby na pewnym etapie nadmiar i tych formatów. Daje to pojęcie, jak wielką przeszkodą w awansie mieszkaniowym będzie w przyszłości istniejące budownictwo mieszkaniowe.Rozstrzygające znaczenie dla progresji typu mieszkania mieć będzie zdolność wybudowania odpowiednio wielkiej kubatury mieszkalnej. Ja­kie są rokowania w tym względzie? Na starcie do przyszłości, o której mówimy, obciąża budownic­two nie spłacony dług w stosunku do osób aktu­alnie czekających na mieszkania. A osób takich są setki tysięcy. Dalszy rozwój miejskiego budow­nictwa również nie może być nastawiony wyłącz­nie na poprawę obecnego stanu. Ogromnym za­daniem będzie wchłonięcie wielkiej masy nowych mieszkańców miast, i to nie tylko zrodzonych z dzisiejszych obywateli, lecz również i przyby­szów ze wsi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)