ROZPOWSZECHNIENIE ZJAWISKA

Oczywiście, przejawia się w tym lenistwo czy bałaganiarstwo, niski stopień kwalifikacji, zwykły brak uprzejmości. Jednakże skłonny jestem twier­dzić, że u podstaw tego zjawiska tkwi dość roz­powszechnione niedocenianie informacji w życiu miejskiego organizmu społecznego. Ma ono psy­chiczną podstawę w zaściankowym traktowaniu nie poinformowanego jako gorszego. Następstwem tego jest zniecierpliwienie. Kto lubi z głupim roz­mawiać? Wolno podejrzewać, że należy to do bagażu przyniesionego z innego otoczenia, że jest to efekt „swojskości”, czyli egocentryzmu właściwego ma­łym środowiskom lokalnym.Postawa, o której tu mowa, wyraża się jeszcze inaczej. Zwarte i zamknięte grupy środowiskowe skłonne są bronić w znamienny sposób swego sta­nu posiadania, swojej integralności psychicznej społecznej w sytuacjach, które wydają się jej zagrażać.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)