ROZLEGŁE POTRZEBY

Rozległe potrzeby 1 jednocześnie mocno ograniczone środki ich realizacji bardzo utrudniają i komplikują racjonalny wybór. Poza tym pełna realizacja jed­nego celu najczęściej ogranicza realizację innych celów. Aby podjąć prawidłową z punktu widzenia określonego kryterium decyzję, nie można Już dzisiaj poprzes­tać na intuicji i doświadczeniu. Potrzebne są dokładne metody, umożliwiające dokonanie optymalnych decyzji. Optymalny wybór wariantu zależy od;posiadania wielu wariantów działania i możliwości ich wdrożenia (posia­danie repertuaru wariantów, znajomości skutków wariantów),   uszeregowania według hierarchii racjonalności,  kierunków motywacji działania.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)