ROZBUDOWANIE BAZ PRODUKCYJNYCH

Rozbudowano bar­dzo szybko bazy produkcyjne „Mostostali” i innych przedsiębiorstw specjalizują­cych się w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych oraz montażu wyposażenia technologicznego zakładów przemysłowych. Bazy te to zakłady konstrukcji stalo­wych, wytwarzające sposobami półprzemysłowymi prefabrykaty stalowe. Nie można przy tym mówić o przemysłowej technologii i organizacji produkcji, ponieważ mia­ła ona i nadal ma małoseryjny, Jednostkowy.charakter. Winę w tym zakresie pono­szą biura projektów, w których system płac nie motywował typizacji lub powtarzal­ności rozwiązań projektowych. Jako usprawiedliwienie tego nieekonomicznego zja­wiska należy podać gwałtowny wzrost zadań inwestycyjnych i spowodowany nim cha­os ekonomiczno-gospodarczy, Jaki wystąpił w polskim budownictwie w latach 70-tych.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)