RÓWNOLEGLE Z PROCESAMI

Nie przestały one obciążać nadal — choć nie tak już wyłącz­nie — kobiet, jednakże ograniczenie funkcji kon­sumpcyjnych rodziny, tzn. przerzucenie części za­dań w sferę usług publicznych i techniki (np. upowszechnienie się odzieży konfekcyjnej) pozwo­liło kobietom poświęcić uzyskany wolny czas na inną pracę. W ten sposób dokonało się „wyjście z domu” kobiet, które we wszystkich krajach roz­winiętych stanowią już dziś bardzo duży odsetek osób zawodowo czynnych i kształtują gospodarkę nie poprzez „usługi domowe”, lecz poprzez dzia­łalność publiczną.Równolegle z tymi procesami zmalała funkcja edukacyjna rodziny. Obumieranie rodziny pro­dukcyjnej sprawiało, że przysposobienie do za­wodu dokonywać się zaczęło z konieczności bądź w miejscu pracy (poza gruntem rodzinnym), bądź w szkole.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)