RODZINA TRADYCYJNA

Rodzina tradycyjna bywa nazywana patriar- chalną. Była ona zdominowana przez męża-ojca. Zależność od niego kobiety w burżuazji polegała między innymi na związaniu interesami majątko­wymi. Stąd zapewne pisarze tej epoki włożyli tyle inwencji w kompromitowanie obyczajowości mieszczańskiej. Jednak w żadnej warstwie spo­łecznej kobieta nie miała możliwości ułożenia so­bie życia „po swojemu”, każda była przykuta do domu bez względu na upodobania, chroniona, ale także kontrolowana i zastępowana w życiu pu­blicznym przez męża. Cała właściwie przeszłość kulturalna Europy stoi pod znakiem kultu matki pewnej wzgardy względem wszystkich kobiet prócz matki tego, kto się aktualnie na te tematy wypowiada.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)