RODZAJ OBYCZAJOWOŚCI

Jest to rodzaj obyczajowości o tyle nowy, że gra masek odbywa się w innym środowisku i na innych piętrach spo­łecznych, niż to miało miejsce w strukturze karie­ry dworskiej, chociaż abstrakcyjnie rozumiany re­latywizm moralny był zapewne tu i tam podobny. Sprzeczności takiego losu kryło niejako samo mia­sto, które wielorakością oddalonych od siebie miejsc ułatwiało wielość ról odgrywanych przez tę samą osobę. Miasto dostarczało kryjówek na dni klęski, kryjówek dla wstydliwych operacji finansowych, dla romansów nie przeznaczonych do obnoszenia w świecie. Balzak nie kochał kapi­talizmu, fascynował się natomiast drapieżnością w tej szczególnej postaci, jaką umożliwiła ekologia miasta ożywionego przez kapitalizm. Wiele roz­powszechnionych w Europie stereotypów okreś­lających wielkomiejskość miało, a nawet ma jeszcze związki z wizją Balzakowską.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.