RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Głównym zadaniem każdego systemu gospodarczego jest realizacja celów spo­łecznych. Dlatego nadrzędnym kryterium oceny każdego systemu gospodarczego jest kryterium skuteczności. System gospodarczy jest skuteczny, jeżeli zapewnia reali­zację celów społecznych. System jest natomiast efektywny, jeżeli zapewnia dane rezultaty społeczno-gospodarcze przy minimalnych nakładach gospodarczych lub przy danych nakładach zapewnia maksymalny efekt. System gospodarczy może być zatem e- fektywny a nie racjonalny; racjonalny jest tylko wtedy, gdy spełnia zarówno kry­terium efektywności, jak i kryterium skuteczności. System gospodarczy jest złożo­ną kategorią ekonomiczną, obejmującą ogromny zakres zjawisk i procesów w sferze realizacji i w sferze regulacyjnej.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)