REALIZACJA UPOWSZECHNIENIA

Nie chcę wyolbrzymiać znaczenia tego, co da się zaobserwować na „Wielkich Bulwarach” War­szawy. Centrum stolicy nie sprowadza się do nich i ma swoje fragmenty, których wyraz kulturalny nie budzi takich zastrzeżeń. Jednakże pewne nie­powodzenie w ukształtowaniu wyrazu tych waż­nych ulic każe mi się nad tym przykładem za­trzymać. Chciałbym również uprzedzić ewentual­ne zarzuty, jakie z tego i z podobnych przypad­ków wysnuć by można przeciw rozwijanym tu poglądom o roli centrum wielkomiejskiego. Prze­ciw zarzutom tak bym krótko replikował: teatrum miasta — jak je tu rozumiem — funkcjonować może w naszych warunkach społecznych prawidło­wo, jeżeli upowszechni się podstawowe warunki korzystania z niego. Właśnie realizacja takiego upowszechnienia jest dziś celem wysiłków spo­łecznych.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)