REALIZACJA SPRĘŻEŃ

W realizacji sprzężeń z szeroką publicznością telewizja dyspo­nuje sugestywną siłą o ogromnym zasięgu. Czy jakiekolwiek pracowite rozjazdy po wieczorach autorskich zdolne są tak zbliżyć pisarza do publi­czności jak jedna rozmowa z Aleksandrem Mała­chowskim przed kamerą telewizyjną?Tędy, czyli poprzez kanał telewizyjny, ma szan­sę szerokiego ujawnienia się ta twórczość, która rodzi się poza kręgiem profesjonalnym. Jej cha­rakter w znacznej mierze utrudnia stworzenie dla niej miejsca w organizacjach twórczych i zależ­nych od nich środkach upowszechniania. Nie wyolbrzymiając znaczenia tej twórczości, powie­dzieć jednak można, że zawiera się w niej często — jak np. w muzykowaniu młodzieży — dużo kolo­rytu obyczajowego (chociaż w muzykowaniu tym jest też sporo sztampy).

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.