RACJE NIEPOKOJÓW

Racje tych niepokojów można by tak przed­stawić w ogromnym skrócie: Działalność twór­cza w kulturze przez rozbicie tych związków wy­korzenia się z życia dominujących połaci kraju, traci więź z tym, co jest „solą ziemi”, z całą roz­maitością procesów społecznych, obyczajów, ty­pów pracy. Zamknięcie w silnie sprofesjonalizo- wanych, nielicznych ośrodkach grozi wyjałowie­niem i skonwencjonalizowaniem. Koncentracja pozbawia ośrodki mniejsze, ściślej — całe regiony, obecności ludzi i zespołów, których wpływ, nie tylko wywierany przez ich działalność niejako no­minalną, jest potrzebny społecznościom lokalnym. Dystans między ich życiem a ośrodkami „wytwa­rzania” czyni wiele treści zupełnie dla nich ab­strakcyjnymi. Jest coś absurdalnego w tym, że strawa kulturalna mieszkańców Sejn, Ustrzyk czy Bogatyni przyrządzana jest wyłącznie czy choćby głównie w Warszawie.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)