PRZYSZŁY DOM

Miejski styl bycia, z jego tempem i rytmem, z powściągliwością i nieuchronną zdawkowością w stosunkach międzyludzkich, wywołuje potrzebę wzmożenia sfery prywatności, która wyraża się w sposobie traktowania przestrzeni prywatnej. Założenia polskiej polityki budowlanej wyszły naprzeciw potwierdzającej się w spontanicznych dążeniach potrzebie wyrażającej się formułą: „Każ­da rodzina we własnym mieszkaniu.” Upodobania w zakresie urządzania mieszkań zdają się u nas kształtować podobnie, jak to się dzieje w wielkich miastach poza Polską. Uwagę zwraca klęska pewnych propozycji lansowanych jeszcze niedawno. Myślę o urządzaniu wnętrz z du­żą oszczędnością elementów, ze znacznym ograni­czeniem tego, co pozafunkcjonalne lub funkcjonal­nie zbyt wyspecjalizowane.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)