PRZYSWOJENIE CAŁOŚCI

Miasto jest za duże, aby przyswoić je sobie w całości. Do tego dochodzi jeszcze efekt szybkich zmian wywołanych jego wzrostem. Duże miasto jest źródłem wielu interesujących możliwości pra­cy, znajomości, rozrywki, przeżyć kulturalnych — pod tym jednak między innymi warunkiem, że uzyskać można sprawną informacją Informatorem może być potencjalnie (przynajmniej w pewnych kwestiach) każdy, pierwszy lepszy przechodzień. Równocześnie instytucje publiczne zatrudniają lu­dzi, których zadaniem głównym lub pobocznym ma być udzielanie informacji; są to osoby siedzą­ce za okienkiem z napisem’ „informacja”, telefo­nistki, portierzy, ekspedientki, woźni, kondukto­rzy itd. A mimo to w wielu naszych miastach, z Warszawą na czele, informacja jest dobrem nie­zmiernie trudnym do uzyskania.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)