PRZYSPOSABIANIE DZIECI

Dzieci bywały przysposabiane do zajęć do­rosłego człowieka w domu, a pierwszym szefem czy majstrem był ojciec. Stopniowe ograniczanie funkcjonowania typu rodziny produkcyjnej do terenu części rolnictwa rozpoczęło się już w okre­sie pierwszej rewolucji przemysłowej, kiedy po­wstawały fabryki i nastąpił rozrost administracji, transportu i innych dziedzin pracy radykalnie różnych od gospodarstwa rodzinnego.Powiada się często w literaturze przedmiotu, że rodzina produkcyjna przekształciła się w kon­sumpcyjną. Innymi słowy, gdyby szukać więzi „interesów” łączącej członków rodziny, znaleźli­byśmy je dziś w sferze zaspokajania takich po­trzeb, jak odziewanie się, urządzanie i konserwa­cja domu, żywienie, stanowiące od dawien dawna domenę rodzinną; w miarę obumierania rodzin­nej wspólnoty pracy sprawy te wysuwały się na czoło praktycznych zadań.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)