PRZYJAZD DO WARSZAWY

Jednakże przyjazd do Warszawy, a na­stępnie życie^ w tym mieście, nie czynią z tych ludzi „twórców warszawskich”. Pewne cechy ich twórczości znajdują wyjaśnienie w kontaktach politycznych, które umożliwia stolica, w wielko­miejskim typie życia etc. Warszawa pozostaje je­dnak w ich życiu przede wszystkim miejscem za­mieszkania, a tylko u nielicznych staje się tema­tem twórczości. Kiedy przychodzi nagrodzić twór­ców za zasługi dla Warszawy, rozumianej jako lokalny organizm, sprawa ta ujawnia się w pełni. Jeśli nie znajdzie się ktoś, kto jak Karolina Bey- lin jest literackim malarzem „genre’u” i ma tem­perament dziejopisarski, jurorom pozostaje często wybór wśród marginaliów twórczości. Bardzo wie­le nagród przypada ludziom teatru, z natury rze­czy bardziej związanym z miejscem.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.