PRZYBIERANE FORMY

Nietolerancja wobec cudzego punktu widzenia przybrać może formę agresywną, gdy „obcy” nie jest jedynie przelotnym przybyszem, lecz kimś zasiedziałym, uprawnionym do wyda­wania sądu o takich czy innych aspektach życia grupy, gdy reprezentowane przez niego poglądy czy wartości trwale oddziałują na środowisko, podrażniając jego mniemanie o sobie.Bardzo wiele osób, które przybyły do pracy na wieś czy do małego miasta, przynosząc inne oby­czaje i przekonania doświadczyło na sobie wro­giej solidarności współmieszkańców, choć od cza­sów Judymów i Siłaczek adaptacja przybysza w małej społeczności lokalnej stała się nieporówna­nie łatwiejsza. Spowodowała to ewolucja stosun­ków społecznych, gospodarczych i kulturalnych, która zmniejszyła dystans między ośrodkami du­żymi i małymi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)