PRZEZ WIELE LAT

Sumując to wszystko powiedzieć można, iż dzie­ci przez wiele lat zajęte są w dużej mierze poza domem, że w ramach tych zajęć kształcą się, ba­wią, nabierają uświadomienia obywatelskiego, kształtują swój światopogląd. Ten okres życia wy­dłuża się i przez to, że dzieci coraz wcześniej są obejmowane działalnością instytucji publicznych (obniżanie wieku rozpoczęcia szkoły, przedszkola, świetlice), i przez to także, iż — pozostając przy rodzicach jaiko młodzież szkolna — młodzi coraz później zdobywają patent na dorosłego człowieka. Jeżeli sytuację obecną porównamy ze stanem sprzed nie tak znów wielu dziesięcioleci, różnica zarysuje się wyraźnie. W miejsce dawnej za­mkniętej w sobie rodziny, powiązanej wieloma funkcjami jej członków, zaspokajającej wiele po­trzeb na gruncie własnym, mamy dziś układ, który pewien socjolog tylko na poły żartobliwie nazwał małym zgromadzeniem obywateli czynnych na zupełnie różnych polach życia społecznego.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)