PRZEZ WIELE LAT

Sumując to wszystko powiedzieć można, iż dzie­ci przez wiele lat zajęte są w dużej mierze poza domem, że w ramach tych zajęć kształcą się, ba­wią, nabierają uświadomienia obywatelskiego, kształtują swój światopogląd. Ten okres życia wy­dłuża się i przez to, że dzieci coraz wcześniej są obejmowane działalnością instytucji publicznych (obniżanie wieku rozpoczęcia szkoły, przedszkola, świetlice), i przez to także, iż — pozostając przy rodzicach jaiko młodzież szkolna — młodzi coraz później zdobywają patent na dorosłego człowieka. Jeżeli sytuację obecną porównamy ze stanem sprzed nie tak znów wielu dziesięcioleci, różnica zarysuje się wyraźnie. W miejsce dawnej za­mkniętej w sobie rodziny, powiązanej wieloma funkcjami jej członków, zaspokajającej wiele po­trzeb na gruncie własnym, mamy dziś układ, który pewien socjolog tylko na poły żartobliwie nazwał małym zgromadzeniem obywateli czynnych na zupełnie różnych polach życia społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)