PRZESTRZEŃ PRYWATNA

Gdy mowa o przestrzeni prywatnej — o domu — przypomnieć jeszcze należy, iż to tutaj chroni się ta więź międzyludzka, która w miejskim stylu życia wyodrębnia się wyraźniej spośród innych związków, niż to ma miejsce w klanowo-sąsiedz- kiej strukturze wsi. Mowa o więzi rodzinnej. Na gruncie miejskim więź rodzinna przybiera pewne cechy swoiste, które nie pozostają bez wpływu na zagadnienie kształtowania przestrzeni prywatnej, tym samym na ogólną problematykę rozwoju miast. Rodzina miejska, w szczególności wielkomiejska, podlega szybkiemu i radykalnemu przeobrażeniu w tak zwaną rodzinę otwartą. Podstawą tych zmian jest fakt, iż bardzo wielka ilość funkcji oraz świad­czeń przenosi się z terenu rodziny w sferę sto­sunków makrospołecznych. Rodzina miejska dla ogromnej większości przestała lub przestaje być zespołem pracy; w procesach socjalizacji wzrosła rola instytucji i organizacji.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)