PRZESTRZEŃ OGÓLNOMIEJSKA

Prze­strzeni ogólnomiejskiej i jej swoistej postaci, jaką jest centrum, nie da się niczym zastąpić. Znamienne bowiem dla miast średnich i dużych jest to, że praca, rozrywka, życie towarzyskie, częściowo także zaopatrzenie (nie w towary co­dziennego użytku, lecz w dobra rzadziej nabywa­ne) są w stosunku do miejsca zamieszkania prze­ważnie zlokalizowane dość daleko i rozproszone. Mieszkańcy śródmieścia przez bliską lokalizację miejsc rozrywki i zakupów rzadszych będą w tym wypadku uprzywilejowani. Szansa ich nie jest jednak większa niż innych, bo chociaż mogą mieć blisko siebie miejsce pracy, trudno się spodzie­wać, że w śródmieściu zamieszkają wszyscy ich znajomi. Mieszkańcy śródmieścia oddaleni są od terenów zielonych czy miejsc rekreacji sportowej.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)