PRZEMIESZANIE LUDZI

Tak więc do przemieszania ludzi w wielkiej masie i do konieczności częstego poruszania się w znacznych przestrzeniach dołącza się w życiu miejskim ów moment natury organizacyjnej. Łącznym efektem tych czynników jest przyporząd­kowanie kontaktów międzyludzkich regułom, któ­re mają oczywiście na względzie ludzkie dobro, lecz które odnoszą się doń w sposób abstrakcyjny pośredni, uwzględniający całą złożoność sytuacji rzeczowej.Członkowie małych społeczności lokalnych także nie obcują ze sobą wyłącznie na zasadzie starych znajomych. W stosunki ich współcześnie również ingeruje czynnik organizacyjny, chociaż uabstrak- cyjnienie i urzeczowienie kontaktów występuje w takich społecznościach w znacznie mniejszym stopniu i zakresie. W niedawnej zaś przeszłości (na sporych połaciach kraju do ostatniej wojny) na wsi rządziła etykieta nakazująca nadawanie pozorów spersonalizowania wielu relacjom o naj­zupełniej rzeczowym charakterze.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)