PRZEDSTAWIONE ZAŁOŻENIA

Przedstawione założenia organizacji budowy oraz wyniki analizy techniczno- -ekonomicznej ukazują zalety metody, która może znaleźć szersze zastosowanie przy realizacji ustrojów nośnych wiaduktów i mostów.Na linach nośnych dźwignicy zawiesza się ruszt stalowy, stanowiący konstruk­cję oparcia deskowania; zawieszenie rusztu za pośrednictwem wieszaków linowych.W ten sposób eliminuje się konstrukcję rusztowań oraz niezbędne dla niej roboty palowe. Wskazana technologia gwarantuje ciągłość ruchu w okresie trwania budowy; w przypadku budowy wiaduktów nad użytkowanymi torami kolejowymi      unika   się    w     ten sposób   zamknięcia ruchu na okres   kilku miesięcy.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)