PRZECIWDZIAŁANIE

Po trosze aby temu przeciwdziałać, po trosze dlatego, że rozrastający się moloch telewi­zyjny musi mieć coraz więcej materiału, telewizja wprowadza często w obieg ogólnospołeczny ludzi czy dzieła, których znajomość pozostałaby udzia­łem bardzo niewielkiego kręgu lokalnego (miej­skiego, regionalnego), o których nawet informacja mogłaby się nie przedostać poza szczupłe granice. Ludzie ci i ich dzieła reprezentują nieraz praw­dziwe wartości. Takie wejścia w obieg ogólnospo­łeczny, gdyby były mniej migawkowe czy mniej sporadyczne, niż na ogół bywają (co nastąpi może wraz z rozbudowaniem telewizji), miałyby duży wpływ na hierarchię wartości, a także na rozkład środków materialnych. Mogłoby to powstrzymać w jakiejś mierze faktycznie zachodzące przechwy­tywanie ludzi przez wielkie centra.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)