PRZECHODZENIE Z ETAPU

Przechodzenie z Jednego etapu na drugi uzależnione Jest od warunków, Jakie zostaną stworzone dla wprowadzenia matema­tycznych metod optymalizacji do procesów inwestycyjnych. Większość dotychczaso­wych zastosowań metod matematycznych do optymalizacji ogranicza się do stosowa­nia poszczególnych metod, Jak np. metody FERT lub programowania liniowego do wy­cinka procesu inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki zastosowania metod optymali­zacyjnych do procesów inwestycyjnych są zachęcające i zapewniają dalszy efektyw­ny ich rozwój. Kryteria optymalizacji i warunki brzegowe zależą od wymaganej dokładności rozwiązywanego zagadnienia oraz Jego specyfiki. Im wyższy jest szczebel decyzji, tym przedział warunków brzegowych jest większy, natomiast muszą być coraz bar­dziej syntetyczne kryteria oceny.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)