PRÓG MIESZKANIA

Próg mieszkania jest w powszechnym i prasta­rym odczuciu wyraźną granicą, stanowi linię od­dzielającą dwa światy egzystencjalne. Przez wie­ki, a właściwie przez tysiąclecia z “progiem do­mostwa wiązały się liczne wierzenia, praktyki symboliczne, przesądy — zgodnie świadczące o     głębokim sensie tego rozgraniczenia. W za­mierzchłej dobie okrutnych religii uświęcano go krwawą ofiarą. Do naszych czasów przetrwał ledwie cień magicznych czy półmagicznych prak­tyk z nim związanych. Znajdziemy jeszcze podko­wę przytwierdzoną do progu, jeszcze wiele osób wzdraga się uścisnąć dłoń bliźniego „przez próg”. Coraz rzadziej, ale jeszcze i dzisiaj spotyka się na wsi obyczaj, który kazał panu młodemu przeno­sić świeżo poślubioną żonę przez próg wspólnego domu.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)