PROCES URBANIZACJI

Jednakże proces urbanizacji zmienia lu­dzi, tworzy nowe sytuacje i wartości. Zadanie or­ganizatorów przestrzeni miejskiej nie może ogra­niczać się do udzielania satysfakcji potrzebom dziś już doznawanym, ale musi sprzyjać budzeniu potrzeb nowych, przedstawiających pozytywne wartości. Przekonania wyśmiane przez Osękę jako naiwne towarzyszą w istocie wszystkim działaniom urba­nistów (oczywiście nie w tak radykalnej postaci, jaką prezentuje Mondrian). Jest to bardzo proste przeświadczenie, że bezład (zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny) wpływa frustrująco i „upoważ­nia” do anarchii zachowań, odwrotnie zaś — ład temperuje obyczaje, choć oczywiście otoczenie człowieka nie jest automatem do produkowania efektów psycho-społecznych, a ludzkie zachowa­nia zależą od wielu innych jeszcze czynników.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)