PRAWIDŁOWY CHARAKTER

Wtrąć­my zresztą nawiasem, że gdyby wykorzystanie centrum przybrało bardziej prawidłowy charak­ter, mogłoby się okazać, że obecne jego efektywy są zbyt skromne i nie może ono pomieścić chęt­nych z całego miasta. Tak jednak, jak sprawy dziś się układają, w wieczornym ruchu w obrębie centrum zachodzi rodzaj negatywnej selekcji. W mieście komunikacyjnie niesprawnym, przy wciąż jeszcze widocznym deficycie czasu wolnego i środków materialnych, atrakcje centrum bądź sprowadzają się do zaopatrywania przez miesz­kańców w trudniej dostępne artykuły (co załat­wiane jest w porze wcześniejszej), bądź przycią­gają nadmierną liczbę niebieskich ptaków czy elementy odznaczające się dużą determinacją w „rozróbce”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)