POZA OMAWIANYMI ZWIĄZKAMI

Nie trzeba tłumaczyć, czym — poza omawiany­mi tu związkami — jest rodzina, nie trzeba ana­lizować jej wiązi intymnych, uczuciowych. Od­powiadają one innym potrzebom, przez wszystkie autorytety uznawanym za zupełnie zasadnicze dla człowieka. Są to potrzeby dorosłych kobiet i męż­czyzn, a także potrzeby dzieci, dla których po­zbawienie uczuć rodzinnych stanowi istotną krzywdę. Współczesny „problem rodziny” polega nie na tym, że potrzeby te zanikają. Przeciwnie, wszystko wskazuje na ich nie ustającą siłę. „Pro­blem rodziny” polega chyba na tym, że potrzeby intymne i więzi czysto osobowe zostały niejako obnażone i obecnie, po zniknięciu lub poważnym osłabieniu innych — wspólnoty pracy, „intere­sów” itp. — one to jako niemal że jedyne konsty­tuują rodzinę.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)