POWSTAŁY DYSTANS

Dystans między wciąż rosnącą większością miejską a tym trzonem metaforycznym języka bę­dzie wzrastał. Język kształtuje się w myśl pew­nych reguł uniwersalnych i za lat kilkadziesiąt — mimo ze będą rolnicy i hodowcy — ogólna świa­domość lingwistyczna zamknie się jeszcze bardziej w kręgu miejskich skojarzeń. Wiejskie dziedzic­two w literaturze czy sztuce będzie się oczywiście także oddalać. Wprawdzie artystyczne dziedzictwo przeszłosci zawsze i wszędzie przedstawia swoiste trudności przy odbiorze i niezależnie, czy geneza jego jest miejska, czy wiejska, rozumienie wielu elementów, właściwych mu pojęć i przedstawio­nych realiów wymaga po latach lub wiekach ob- jasnien, przybliżeń.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)