POWOJENNA ODBUDOWA

Kiedy po wojnie miasta nasze zaczęto odbudo­wywać i rozbudowywać, pojawiła się koncepcja urbanistyczna do dzisiaj mająca zwolenników. Według niej miasto miało być jakby zbiorem mia­steczek z dodatkiem wielkomiejskich urządzeń instytucji o odpowiedniej skali, jak handel, pla­cówki kulturalne itd. Miejskie osiedle mieszkanio­we stwarzać miało możliwość odbudowania więzi sąsiedzkiej, który to termin zadomowił się w ję­zyku wraz z wejściem do miast nowego typu za­budowy. W Warszawie, w osiedlu, w którym mieszkam, porobiono nawet sympatyczne ławy „na przyzbach”, przy drzwiach prowadzących na klatki schodowe. Ich projektanci widzieli tam pewno w wyobraźni gwarzących ze sobą lokatorów.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)