POWAŻNIEJSZE ZŁOŚLIWOŚCI

Kara, jaka w małej społeczności lokalnej spo­tyka outsiderów, sprowadza się najczęściej do uprzykrzania życia, do bojkotu, obmowy itp środkow represyjnych. Złośliwości poważniejsze zda­rzają się rzadko. Karze takiej jednak trudno ujść, gdyż nie sposób się schronić przed kontrolą cu­dzych oczu w anonimowość otoczenia.Opisywane postawy znajdują wyraz w ideach ogólnych odnoszących się do ładu społecznego przewinień względem tego ładu oraz kar za nie. Tygodnik „Polityka” wydrukował relacje z pro­wadzonych w całej Polsce badań nad stosunkiem obywateli do kar sądowych. Jacek Kurczewski adiunkt Instytutu Profilaktyki Społecznej i Reso­cjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdza, ze aprobata dla kar surowych jest znacznie czę­stsza w ośrodkach małych.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)