POŚREDNICZĄCA PRZESTRZEŃ

Aby stanowisko moje w kwestii osiedli było jasne, powinienem dodać jeszcze kilka uwag. Osiedla typu u nas realizowanego, mimo różnych swoich faktycznych niedoskonałości, nie tylko za­spokajają wiele potrzeb (np. potrzeby rekreacji) liczebnych kategorii mieszkańców, nie tylko pod­noszą higienę czy zapewniają więcej ciszy, ale osiedla te zmniejszają również nacisk psychiczny, jaki wywiera miasto na wszystkich, którzy je za­mieszkują. Pośrednicząc między przestrzenią ogól­nomiejską a prywatną, przestrzeń osiedlowa łago­dzi napięcie.Przestrzeń ogólnomiejską da się pojmować jako przestrzeń komunikacyjna z ośrodkami, które in­teresują mieszkańca, gdyż są terenem jego pracy, rozrywki, życia towarzyskiego, dokonywania zaku­pów. Patrząc tak na przestrzeń ogólnomiejską, widzieć w niej będziemy przede wszystkim sieć ulic i układ komunikacjij.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.