POCZUCIE WSTYDU

Przyczyną nie było poczucie wstydu — Shaw u- znał, że bierze pieniądze za darmo, gdyż nikt z londyńczyków nawet się za nim nie obejrzał. Jest to oczywiście przykład zbyt angielski, aby można go uznać za prosty odpowiednik naszych stosunków, ilustruje on jednak pewien model, ku któremu zmierza zachowanie mieszkańców dużych miast także i u nas. Jest to przykład na wzór idealnego zachowania, którego regułą jest: nie ingerować w osobiste sprawy innych ludzi, czy będzie to choroba, dziwactwo, chwilowy nastrój czy prywatny dialog. Ile daleko posunięta ochrona miejskiej pry­watności domowej zniszczyła jedną z piękniej­szych etycznych zasad współżycia — gościnność, o      tyle prywatność w tłumie ma inne konsekwen­cje, praktycznie rzecz biorąc, groźniejsze. W War­szawie na ulicy w biały dzień zmarł człowiek po­rażony atakiem serca.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)