POCHWAŁA SUROWOŚCI

Cytowane przypadki świadczą, jak sądzę, o tym, że pochwała surowości kar wyrażana przez śro­dowiska lokalne nie wynika z ogólnej idei spra­wiedliwości, lecz jest projekcją skłonności do sa­moobrony przed wszystkim, co narusza porządek, do którego się przywykło. Jest to raczej wyraz bezrefleksyjnej nietolerancji niż autentycznej su­rowości zasad. Wzorem wszystkich Katonów przyjmuje się tu milczące założenie, że winni zna­leźć się mogą tylko wśród obcych, tak jak w spo­łeczeństwach etnocentrycznych zła oczekuje się pod postacią tego, co inne, co obce. Stąd też miara sprawiedliwości stosowana do obcych nie dotyczy swoich, a kiedy pojawiają się niepokojące sygnały, zakłócenia wewnętrzne obowiązujących norm, jest się skłonnym przymykać oczy na fak­ty.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)