PO WSZYSTKICH WSTRZĄSACH

Słowa te pisane były w chwili, gdy miasta nasze po wszystkich wstrząsach i przemianach ledwie zaczęły wytwarzać nowy styl życia. Nie było je­szcze sprawą oczywistą, w jakiej mierze zaznaczy się w nim wpływ małych struktur ekologicznych. Dzisiaj sprawy wydają się raczej przesądzone, to przesądzone na rzecz dominacji dużych struk­tur miejskich z całą ich swoistością przy zaniku społeczności dzielnic, ulic czy osiedli.  Zrównanie podstawowego standardu mieszka­niowego i podniesienie go na wyższy poziom, przemieszanie warstw społecznych w tych samych domach i osiedlach, przewaga zatrudnienia w wielkich zakładach i instytucjach odległych od miejsc zamieszkania, wzrost znaczenia więzi or­ganizacyjnych, demokratyzacja komunikacji, któ­ra kosztuje użytkownika znacznie mniej, przewo­zi zaś wielokrotnie więcej osób — te i inne czyn­niki nadwątliły więzi dawnego typu, jak też znio­sły wymuszoną konieczność chronienia się w ma­łej wspólnocie, otworzyły miasto dla wszystkich jego mieszkańców. 

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)