PO WPROWADZENIU DOSTAWY

Ostatecznie więc po wprowadzeniu dostawy z do odbiorcy 02 w wysokości 1, po przeprowa­dzeniu zmian w innych dostawach gwarantujących dopuszczalność rozwiązania, kosz­ty transportu wzrosłyby o5-2+1-9= -5. Ujemny wzrost kosztów oznacza ich spadek, a więc przesunięcie 02 jest korzystne. Należy jednak zbadać wszyst­kie pozostałe możliwości zmian, ażeby można było wybrać przesunięcie najkorzyst­niejsze. dostawcy do od­biorcy Og przyjęto równe zeru (niewykorzystanie zdolności produkcyjnych). Nale­ży tu również zwrócić uwagę na alternatywę D^Og. Wprowadzając do rozwiązania., kombinację D^Og stwierdzamy, że jedyną kratką w kolumnie Og, w której można zmAiejszyć dostawy, jest kratka D^Og.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)