PIERWSZY KROK

Pierwszym krokiem będzie przekształcenie nierówności w układ równań przez wprowadzenie zmiennych swobodnych. Każda zmienna swobodna reprezentuje poziom działalności rezerwowej, polegającej na tworzeniu rezerw przy chwilowym niewykorzystaniu określonego środka, co nie pociąga za sobą żadnego kosztu, ale i nie przynosi żadnego dochodu. Dla wygody za jednostkowy poziom działalności rezerwowej możemy przyjąć taki poziom, przy którym nie wykorzystana zostanie Jednostka odpowiedniego środka. Do naszego problemu możemy więc wprowadzić dwie nowe działalności: czwartą, polegającą na tworzeniu rezerw pierwszego środka, i piątą, polegającą na tworzeniu rezerw drugiego środka. Ich poziomy oznaczymy odpowiednio przez x^ i x^.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)