OWOCE RÓWNOUPRAWNIENIA

Jak ktoś powiedział: co prawda wśród nauczycieli przeważają kobiety, ale dyrektorami szkół są niemal wyłącznie męż­czyźni. Nie wszystkie zawody w równej mierze przyciągają kobiety, przy czym nie zawsze da się to wytłumaczyć w prosty sposób. Znaczna część kobiet garnie się raczej do zawodów, które są jakby przeniesionymi na grunt publiczny dawny­mi „zajęciami kobiecymi”. Dziewiarstwo, krawiec­two, usługi gastronomiczne, oświata, pediatria. Czy ten stan rzeczy oznacza, że kobiety pozosta­ły takie, jakie były (poza wyjątkami), i przenio­sły tylko swoje zajęcia domowe na inny teren? Owoce równouprawnienia zbierałyby zatem tyl­ko te mniej liczne, które rzeczywiście podjęły w pełni konkurencję z mężczyznami.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)