OSIEDLOWA SFERA

W ośrodkach mniejszych cechy współczesnej cywilizacji, które w nowy sposób kształtują rodzinę, co wyraża się swoiście na gruncie domowym. Stwierdzenie, że rodzina miejska potrzebuje privacy, nie wyjaśnia jeszcze, jak mają wyglądać ramy owej prywatności.Rozważania moje uwzględniają tylko wąski wy­cinek spraw związanych z pojęciem miejskiego stylu życia.W życiu mieszkańca miasta wyróżniają się trzy zakresy przestrzenne:przestrzeń ogólnomiejska z rozrzuconymi w niej ośrodkami zainteresowania mieszkańca, czyli z miejscami pracy, miejscami zamieszkania zna­jomych, śródmiejskim skupiskiem usług, instytu­cji kulturalnych, ewentualnie z ośrodkami rekrea­cji sportowej itp.;otoczenie domu — osiedlowa sfera urządzeń i usług, ewentualnie pobliski klub;

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.