ODEJŚCIE OD STYLU

Ogniskową intymnych związków kobiety i męż­czyzny, podstawą prokreacji, polem zasadniczego kontaktu międzygeneracyjnego — jest rodzina. W rodzinie dokonuje się podstawowy przekaz wszelkiej kultury, przekaz umiejętności współży­cia społecznego, którego realizacją jest wychowa­nie dziecka w okresie przedszkolnym, pozostające pod przeważnym wpływem rodziców i warunków rodzinnego życia^ Ta okoliczność nadaje rodzinie szczególną rangę w życiu społeczeństwa) Dlatego stosunki wewnątrzrodzinne i obyczaj, który je po­rządkuje czy sankcjonuje, mają zasadniczy wpływ na całość interesującej nas problematyki.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)