ODBICIE W RZECZYWISTOŚCI

Problematyka ta wyłania się me od dziś, w naszych jednak warunkach, przy wyeliminowaniu gry antagonistycznej i przy wy­eksponowaniu roli planowania, to, co było wie­dzą lub przeczuciem niewielu (reformatorów przywódców, fachowców), w dużym stopniu wesz­ło do przeświadczeń powszechnych. Od tego co ludzie potrafią z tym zrobić, czym będą te więzi poza swoją stroną formalną, zależy coś więcej niż styl życia — zależy także w dużej mierze je­go sens.Nie zdaje mi się, aby sprawy te znalazły wyraz w sugestywnej symbolice literackiej lub w two­rach wyobraźni kolektywnej. Może po prostu jest na to jeszcze za wcześnie.Przyczyny tego mogą być jednak inne. Aby wyjaśnić, o co chodzi, trzeba się zastanowić, jaka jest natura wyobrażeń, które były tutaj analizo­wane. Odbijają one w jakiejś mierze rzeczywis­tość, zyskują funkcję społeczną, indoktrynują lu­dzi, przy tym wszystkim jednak obrazy tworzo­ne przez pisarzy czy przez wyobraźnię zbiorową nie należą do dyskursywnego typu wypowiedzi.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)