OCZYWISTA SPRAWA

Jest sprawą oczywistą, że budowla nie tylko funkcjonuje praktycznie, lecz także oddziałuje na psychikę — coś komunikuje i coś wyraża.) Wiele jest sporów o to, jak i co wyraża architektura. Pewne wydaje się, że cokolwiek wyraża, pozosta­je to w związku z jej funkcją, niejako z „zawar­tością budynku, to znaczy ze sprawami, którym w swych murach daje schronienie. Wielomiesz- kaniowe budownictwo miejskie w miarę swojej gigantyzacji odchodzi coraz dalej od wyrażania idei domu. Wyrażały ją jeszcze stare kamienicz- i, zdegradowała jednak dziewiętnastowieczna „kamienica”, zgubił „blok”. Oglądana z dala syl­wetka nowoczesnego osiedla wielkomiejskiego bu­dzić może podziw dla techniki, wywoływać prze­życia jakiejś zintensyfikowanej mocy ekonomicz­nej i demograficznej.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)