OBYCZAJOWOŚĆ

Mówiąc „obyczajowość” ma się zazwyczaj na myśli dziedzinę, która obejmuje trzy przecinające się ze sobą zakresy: stosunki wewnątrzrodzinne, stosunki między przedstawicielami różnych płci, stosunki między osobami różnych pokoleń („sta­rzy” i „młodzi”) występujące poza obrębem ro­dziny. Stosunki wewnątrzrodzinne, międzygeneracyjne itp. nie są sferą w pełni autonomiczną, lecz za­leżą od układów ekonomicznych, od struktury społecznej, od systemu edukacji publicznej, od pa­nującej ogólnej ideologii/ Przemiany zachodzą w nich wtedy, gdy przekształcenia w całości życia społecznego zaprzeczają sensowi dawnego porządku obyczajowego. Wówczas społeczeństwo próbuje w jego miejsce wprowadzić nowy ład.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)