OBUMIERAJĄCE GŁĘBOKIE KORZENIE

Polacy byli narodem chłopsko-szlacheckim, a pró­by odmienienia tego stanu rzeczy podejmowa­ne w wieku XIX nie powiodły się w pełni. W kulturze polskiej zaznaczała się silnie wiejska perspektywa spojrzenia na świat. Oczywiście gdy chodzi o twórców szlacheckiego czy ziemiańskiego stanu, korzystali oni z cywilizacyjnego wyposaże­nia wypracowanego w miastach w stopniu więk­szym, niż było to udziałem chłopów. Jednakże wrażliwość ich kształtowała bliskość przyrody, metaforyka była rolnicza, rodzaj osiadłości wiej­ski. Wieś była krainą dzieciństwa i dawała kształt wielu marzeniom.Napisano o Panu Tadeuszu, że było to podzwon­ne dla Polski szlacheckiej, co u nas znaczyło wiej­skiej, odprawione na początku doby mieszczań­skiej. Ilekolwiek byłoby w tym prawdy, spra­wa była jednak dłużej, uporczywiej obecna w kul­turze polskiej.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)