NOWY TYP STOSUNKÓW

Nowy typ stosunków stał się rysem znamiennym miejskiego stylu życia.Pisałem już, że około dziesięciu z siedemnastu milionów obecnych mieszkańców miast są to przy­bysze lub pierwsze zrodzone z nich pokolenie. Znaczna ich część żyje w miastach już tak du­żych, tak zindustrializowanych, tak nasyconych szkołami i placówkami kulturalnymi, że miejski styl życia może się w nich zawiązywać. Ta wie­
lomilionowa rzesza, budując czasem od podstaw urbanizm, musiała przemodelować sama siebie, swoje pojęcia i przyzwyczajenia w tej sferze sto­sunków międzyludzkich, którą obejmujemy naj­częściej terminem „obyczajowość”.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)